Lär dig av de bästa

Jobbar du redan inom Permanent Makeup eller vill du börja inom branschen? Oavsett vilket så erbjuder Long Time Liner de bästa utbildningarna inom Permanent Makeup. Vi ger dig såväl grundläggande kunskaper såsom avancerad expertis för att du ska kunna ge dina kunder de bästa resultaten. Vi använder enbart produkter av högsta kvalitet till våra TÜV certifierade utbildningsprogram.

Aktuella Utbildningar

Grundutbildning i Long Time Liner Permanent Makeup

  • Lär dig den exklusiva Long-Time-Liner metoden
  • Mycket goda möjligheter att få jobb direkt efter utbildningen och göra karriär
  • Förmånlig avbetalningsplan för utbildning & maskin med Svea ekonomi

För mer info och frågor kontakta oss via +46 708 876 439 eller info@long-time-liner-sweden.se

Long Time Liner maskin starter

Finansiering genom leasing med Svea

Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Det ger dig möjligheten att använda det egna kapitalet på ett mer effektivt sätt istället för att binda upp det i utrustning. Svea Ekonomi (Svea) äger och företaget nyttjar objektet. Efter avtalstidens slut köper företaget loss aktuell utrust­ning till ett förutbestämt restvärde av finansierat belopp.

Fördelar med leasing

  • Säker finansiering – med utrustningen som säkerhet
  • Finansiera upp till I00% med full nyttjanderätt
  • Kostnaden är lätt att budgetera och kan enkelt anpassas till intäkterna
  • Du behåller din likviditet och binder inte kapital i utrustningen
  • Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten
  • Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får lyfta hela momsen på hyran.
  • Snabbare kostnadsredovisning av investeringen